Ugodno lektoriranje

LEKTORIRANJE IN PREVAJANJE

  • Ugodna cena lektoriranja! Lektoriranje diplomskih nalog za samo 1,49 EUR na lektorsko stran. Najcenejše lektoriranje z garancijo!
  • Hitro in kakovostno lektoriranje! Na vaše povpraševanje odgovorimo že v nekaj urah! Naloge, dolge do 50 strani, lektoriramo v roku 2 dni. Držimo se dogovorjenih rokov.
  • Zagotovljena kakovost lekture! Lekture izvajajo profesorice slovenskega jezika, ki se z lektoriranjem ukvarjajo že vsaj 10 let in se na tem področju nenehno izobražujejo.
  • Lektura z garancijo! Naša stranka poleg naloge in računa prejme tudi potrdilo o lektoriranju ter fotokopijo diplome, ki potrjuje usposobljenost lektorice.

Zahtevajte ponudbo!

2 + 2 =

Z ostrim jezikovnim čutom in natančno, dosledno ter kakovostno lekturo vam zagotavljamo jasnost, popolnost in učinkovitost vašega pisnega izdelka.

Ni pomembno le kaj, temveč kako sporočamo ...
Mi vam pri tem pomagamo ...

Ugodna in hitra - a kakovostna, premišljena, natančna in dosledna lektura!

O LEKTORIRANJU

POGOSTA VPRAŠANJA
?

Kaj je lektoriranje?

Lektoriranje je strokovni pregled besedila. Zajema celoten jezikovni pregled, odpravljanje slovničnih in pravopisnih napak ter sooblikovanje besedila v pomenu oblikovne, pomenske in slogovne korekture. Po natančni, kakovostni in dosledni lekturi bo vaše besedilo odraz vašega stremenja k popolnosti, strokovnosti in le takšno bo doseglo svoj pravi namen.

?

Zakaj lektoriranje?

Lektoriranje ni le površen pregled besedila, popravljanje vejic, pik ali tipkarskih napak. Pravi lektor bo besedilo pregledal, popravil slovnične in pravopisne napake, predlagal slogovne izboljšave, preveril strokovne izraze, hkrati pa poskrbel za to, da bo besedilo naravno in tekoče berljivo, spoštoval bo avtorjev slog pisanja in z njim sodeloval.

?

Kaj lektoriranje vsebuje?

Lektoriranje vključuje popravke slovničnih in pravopisnih nepravilnosti, pregled slogovne ustreznosti ter pregled ustreznosti terminologije, oceno skladnosti besedila, odpravo tipkarskih napak in predloge za izboljšanje besedila.

?

Kaj je avtorska stran?

Avtorska stran je 1500 znakov brez presledkov. Število znakov brez presledkov lahko preverite s pomočjo programa Word, tako da izberete Orodja (Tools) in nato Štetje besed (Word Count). Dobljeno število delite s 1500 in tako dobite število avtorskih strani.

?

Cena lektoriranja?

Cena lektoriranja diplomske naloge je 1,49 EUR na eno lektorsko stran, ki obsega 1500 znakov brez presledkov. Stranka prejme lektorirano besedilo z vidnimi popravki, ki jih lahko sprejme ali zavrne, potrdilo o lektoriranju ter fotokopijo diplome, ki potrjuje usposobljenost lektorice. Za cene lektoriranja drugih besedil nas povprašajte oziroma zahtevajte našo ponudbo. Ceno lekture določimo pred začetkom dela, s katerim začnemo šele po vaši potrditvi.